Gordon B. Hinckley életéből

1-re állítottam a látásomat. Lábjegyzetek.

Álljunk hozzá mindenhez boldogan és derűlátó lelkülettel! Legyetek boldogok!

  • The Project Gutenberg eBook of Egy az Isten (1. rész) by Mór Jókai
  • A hiperopiát nem kezelik
  • Menyasszony ára szemvizsgálat
  • Okapin szemcsepp
  • Szerkesztővita:Rimanóczyjeno – Wikipédia

Ne csüggedjetek el! Minden rendben lesz. Hinckley életéből Gordon B. Misszionáriusként Angliában Hinckley elder keményen megdolgozott azért, hogy kövesse szülei tanácsait. Remélem, hogy mindegyik nap nagyszerű nap a ti életetekben is — mindegyikőtökében. Remélem, hogy minden reggel el tudtok úgy készülni az indulásra, hogy kezet ráztok a társatokkal, és azt mondjátok: »Fivérem nővéremaz élet jó. Menjünk és legyen jó napunk!

Jól éreztük magunkat. Segítettünk valakinek. Russell M. És a hányattatások között is kitartanak. Hinckley tanításai 1 Akkor is magunkévá tehetjük a boldogság és a derűlátás lelkületét, ha sokan negatívak és borúlátók.

Az országban rettenetes kór ütötte fel a fejét, a borúlátás. Szinte már járvány lett belőle. Folyamatosan a karaktergyilkosság, a hibakeresés, a másokkal kapcsolatos gonosz beszéd fanyar étkével etetnek minket. Azt javaslom, hogy emeljük ki a derűs dolgokat.

Szerkesztővita:KIENGIR

Azt kérem, hogy kicsit mélyebbre tekintve lássuk meg a jót, hogy csendesítsük el a sértés és a maró gúny hangjait, hogy bánjunk nagylelkűbben az erény és az erőfeszítések dicséretével.

Nem azt kérem, hogy némítsunk el minden bírálatot. A helyreigazítás eredményez fejlődést. A bűnbánat ad erőt. Bölcs az a férfi vagy nő, akinek ha mások felhívják figyelmét az általa elkövetett hibákra, változtat a menetirányán. Nem azt 1-re állítottam a látásomat, hogy minden beszélgetésünk legyen mézesmázos. Törekednünk kell rá, hogy őszintén, jól ki tudjuk fejezni magunkat.

Azt javaslom és azt kérem, hogy forduljunk el a társadalmunkat oly nagyon átható mindentagadástól, keressük az országunkban és saját korunkban a figyelemre méltóan jó dolgokat, és beszéljünk többet egymás erényeiről, mint egymás hibáiról, hogy a derűlátás felválthassa a borúlátást. Engedjük, hogy a hitünk felváltsa a félelmeinket. Tragédiák vesznek körül minket, igen.

Mindenütt gondok 1-re állítottam a látásomat, igen. De… borúlátásból vagy a cinizmusból semmit nem lehet felépíteni. Szemlélődjünk derűlátón, dolgozzunk hittel, és a dolgok megtörténnek.

Ne adjátok fel! Keressétek a felhők mögött a napfényt! Végül meg fognak nyílni előttetek a lehetőségek. Ne hagyjátok, hogy a gyászhuszárok veszélybe sodorják a kilátásaitokat. Tápláljátok a derűlátás lelkületét! Járjatok hittel, örüljetek a természet szépségének, szeretteitek jóságának, és az isteni dolgokat illetően szívetekben hordott bizonyságnak.

Az út könnyebb lesz, kevesebb lesz az aggódás, kevésbé lesznek nehezek a nézeteltérések, ha megőrizzük a boldogság lelkületét. Mily pazar áldásokban van részünk!

Mily hálásaknak kellene lennünk! Az Úr azt mondta, hogy a szelídek fogják örökölni a földet lásd Máté Nem tudom figyelmen kívül hagyni azt az értelmezést, mely szerint a szelídséghez hozzá tartozik a hála lelkülete, mely az önelégültség ellentéte, annak elismerése, hogy van egy miénket meghaladó nagyobb erő, valamint Isten elismerése, és parancsolatainak elfogadása.

Ez a bölcsesség kezdete. Járjatok hálával őelőtte, akitől az élet és minden jó ajándék 1-re állítottam a látásomat. Mily hálásaknak kellene lennünk mindannyiunknak azért, hogy ebben a csodálatos időszakban élhetünk, bámulatos áldásaink sokaságával. Eszembe jut a gépkocsi, a repülőgép, a számítógép, a fax, az e-mail és az internet. Ezek mind oly csodálatosak és bámulatra méltók. Eszembe jutnak az orvostudományban és a közegészségügyben tett hatalmas lépések.

Ti és én részei vagyunk e hatalmas munka és királyság csodájának, mely a földön végigsöpörve mindazok életét megáldja, akikhez elér. Mily mélységes hálát érzek! Jegyezzétek meg ezt a kifejezést.

1-re állítottam a látásomat

Figyeljetek fel a teljesség szóra. Azt jelzi, hogy a múltból összegyűjtött minden jó visszaállíttatott a földre ebben az utolsó adományozási korszakban.

Szívemet …eltölti a hála a Mindenható Isten iránt. Fiának ajándéka által, aki ennek a világnak az Istene, oly pazar áldásokban van részünk! Számold össze, mit adott néked Urad! Inkább számoljuk össze az áldásainkat, és a hála lelkületével, hatalmas hit által hajtva menjünk és építsük Isten királyságát a földön. Dolgozzatok ezen!

Meglátjátok, hogy csodálatos eredményeket szül.

Szerintem azt mondja mindannyiunknak, hogy legyünk boldogok. Az evangélium vidám dolog. Okot ad nekünk az örömre.

1-re állítottam a látásomat

Szeret benneteket. A bűn sohasem volt boldogság. A vétek sohasem volt boldogság. Az engedetlenség sohasem volt boldogság. Az életet élvezni kell, nem csupán kibírni.

A megbocsátás az isteniség egyik vonása. Van remény számotokra. Előttetek az élet, mely akkor is lehet boldogsággal telt, ha a múltatokat bűn ékteleníti. Ez a munka a szabadításról és arról szól, hogy segítsünk az emberek gondjain. Ez az evangélium célja. Természetesen nagy a nyomás. Sok, túl sok a tennivaló.

A LÉLEKIDOMÁR

Mindezt pénzügyi kötelezettségek tetézik, és hajlamosak vagyunk a panaszkodásra, otthon sűrűn, de nyilvánosan is sokszor. Változtassatok a gondolkozásmódotokon! Az evangélium jó hír. Az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen [lásd 2 Nefi ].

  1. A szokott, triviális történet.
  2. A látás mínusz sok
  3. The Project Gutenberg eBook of A lélekidomár (1. rész) by Mór Jókai
  4. Köszöntünk a magyar Wikipédiábankedves Rimanóczyjeno!
  5. Látás és fejfájás

Engedjétek, hogy ez a boldogság kiüljön az arcotokra és megjelenjen a bizonyságaitokban. Számíthattok rá, hogy lesznek gondok, időnként esetleg még tragédiák is.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Tetszenek nekem Jenkins Lloyd Jones következő szavai, melyeket a Deseret News 1-re állítottam a látásomat vágtam ki néhány éve. Továbbadom nektek. A legtöbb golflabda nem talál be. A legtöbb hús rágós. A legtöbb gyerekből hétköznapi 1-re állítottam a látásomat lesz. A legtöbb sikeres házasság nagyfokú kölcsönös toleranciát igényel. A legtöbb munka leginkább egyhangú.

Szerkesztővita:Rimanóczyjeno

A trükk az, hogy megköszönd az Úrnak az utazás lehetőségét. Megismétlem, fivéreim és nővéreim, a trükk az, hogy megköszönd az Úrnak az utazás lehetőségét — és tényleg, hát nem csodálatos ez az út? Nevessetek rajta! Énekeljetek róla! Legyen benne móka és vidámság, humorérzék, annak képessége, hogy időnként nevetni tudtok azon, ami vicces. Úgy állok ma itt, mint aki derűlátó az Úr munkáját illetően.

Nem hiszem, hogy Isten kudarcra kárhoztatva alapította volna meg munkáját a földön. Nem hiszem, hogy egyre gyengülne. Tudom, hogy erősödik.

EGY AZ ISTEN

Mózes elvezette Izráel gyermekeit a pusztába. Vándorlásuk második évében mind a tizenkét törzsből kiválasztott egy-egy képviselőt, hogy nézzék meg Kánaán földjét, hogy tegyenek jelentést annak erőforrásairól és népéről. Káleb Júda törzsét 1-re állítottam a látásomat, Józsué pedig Efráim törzsét. Ez a tizenkét férfi bement Kánaán földjére.

Látták, hogy termékeny. Negyven napig voltak távol. A kémek közül azonban tízet foglyul ejtettek saját kétségei és félelmei. Borúlátóan nyilatkoztak a kánaániták számáról és termetéről. Sáskákhoz hasonlították magukat az azon a földön látott óriásokhoz képest. Saját gyávaságuk áldozatai voltak. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.

Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök! A nép azonban inkább hitt a tíz kétkedőnek, mintsem Kálebnek és Józsuénak.

Ekkor az Úr kijelentette, hogy Izráel gyermekeinek még negyven éven át kell a pusztában vándorolniuk, míg ki nem hal az a nemzedék, melyet kétely és félelem jellemzett. Ebből a csoportból ők voltak az egyetlenek, akik túlélték a négy évtizedes vándorlást, és kiváltságukban állt, hogy belépjenek a megígért földre, melyről ők derűlátóan nyilatkoztak. Látunk magunk körül olyanokat, akik közönyösek e munka jövőjét illetően, akik fásultak, akik korlátokat emlegetnek, akik félelmekről beszélnek, akik azzal töltik az idejüket, hogy olyan dolgokat ásnak ki és olyan dolgokról írnak, amelyeket ők gyenge pontoknak vélnek, de valójában lényegtelenek.

Mivel kételkednek a múltjában, nem látják a jövőjét. Ebben a munkában nincs helye azoknak, akik csak a balsors és a ború evangéliumában hisznek. A diadal üzenete. Olyan törekvés, melyet lelkesen kell magunkévá tennünk. Az Úr soha nem mondta, hogy nem lesznek gondok.

Népünk mindenféle megpróbáltatást megtapasztalt már, 1-re állítottam a látásomat rájuk törtek azok, akik ellenzik ezt a munkát.

Álljunk hozzá mindenhez boldogan és derűlátó lelkülettel!

A hitük azonban minden bánatukban megmutatkozott. Ez a munka folyamatosan halad előre, és egészen a kezdete óta még soha nem visszakozott. Tőlünk függ az, hogy mi egyénekként előre haladunk-e.

Az egyház azonban soha nem fog megtorpanni. Ez az Ő 1-re állítottam a látásomat. Ezt soha ne feledjétek! Tegyétek magatokévá lelkesen és szeretetteljesen! A mai világban van egy szomorú hajlandóság arra, hogy az emberek lehúzzák a másikat.

Felismertétek már, hogy nem sok intelligenciát igényelnek azok a megjegyzések, amelyek árthatnak a másiknak? Próbáljátok meg az ellenkezőjét! Próbáljatok meg dicséreteket osztogatni!

1-re állítottam a látásomat

Nekünk talán úgy tűnik, hogy mások biztosak magukban, de valójában mindannyiunkban vannak kisebbrendűségi érzések. Fontos, hogy ezeket ne emlegessük magunknak.