Mi a széles látókör. Tárgyi tudás és széles látókör Látókörben mit jelent

Látókörben mit jelent. WikiSzótár.hu - Eljuttat a megértésig!

Mi a széles látókör. Tárgyi tudás és széles látókör

A professzor szerint a diákoknál gyakran hiányzik az önbizalom, az előadókészség, ezért nem mernek innovatívak lenni. Márpedig az innovativitás tanulható. Családjáról mindössze annyit sikerült kideríteni, hogy a bátyja is vegyészmérnöknek tanult. Mi egyebet tudhatunk meg? Szüleim mindkét ágon másod­generációs értelmiségiek voltak. Édesapám vegyésznek tanult, de hegedült is, és a Zeneakadémián, Weiner Leó kamarazene-óráin ismerkedett meg édesanyámmal, aki zongora szakos volt.

Az együtt zenélésből végül házasság lett.

látókörben mit jelent

Édesapám nagyon korán halt meg, én szinte alig emlékszem rá. De megmaradt utána, hogy lehet több területen is helyt­állni: egyetemi adjunktusként a Műegyetem zenekarának koncertmesteri állását is ellátta.

Édesanyám egyedül nevelte bátyámat és engem, zongoratanári félállásokban kínlódott hosszú évekig. Nem látókörben mit jelent, mert jó környezetet teremtett, igaz, nyaralásról, utazásról nemigen volt szó, ruhánk is elég spórolósan volt. Odahaza megvoltak apám könyvei, a falakon néhány kép, és a példák alapján tudtuk, hogy nyelveket kell tudni, és hogy tanulni kell, mert azt nem vehetik el.

Hova járt középiskolába? Jó iskola volt, valahogy vitte magával az alapító ciszterek légkörét, bár csak néhány tanárunk volt, aki a régi gimnáziumban is tanított.

Látókör szó jelentése

Osztálytársaim szinte mind tovább tudtak tanulni. Más pálya szóba sem jöhetett? Végül győzött a családi hagyomány: Gábor bátyámmal együtt a vegyészmérnökséget választottuk. Nem bántam meg, a kar szemlélete nyitott volt mind a természettudomány, mind a műszaki élet látókörben mit jelent. Mit kapott az egyetemtől? Hiába a jó középiskola és a matek iránti lelkesedés, igazán tanulni és időre teljesíteni először az egyetemen tanultam meg. Ezt sok kiváló tanár segítette, közülük legszívesebben talán Králik Dezső matematikaprofesszorra szemészeti fehér film a szemén. Érthetően és színesen magyarázott, közben rezzenéstelen arccal mondta vicces és filozofikus megjegyzéseit.

Ő maga egyébként fasori diák volt, később Eötvös-kollégista. Néhány hallgatót időnként meghívott zenét hallgatni — akkor nem tudtuk, hogy ez az Eötvös-kollégium tutor-rendszerének a hagyománya —, és mesélt a híres fasori diákokról, Tellerről, Wignerről.

Sok évvel később visszatért az újjászervezett Fasori Gimnáziumba, tíz további évig oktatta szeretett középiskolai matematikáját. Mikor dőlt el, hogy nem a vegyiparban helyezkedik el, hanem kutatói pályára lép? Ezeken keresztül értettem meg a molekulák szerkezetét, és az egyetemi évek alatt minden nyáron diákkörösként, önkéntesen dolgoztam a csoportnál, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetben.

Itt ismertem meg Náray Szabó István professzort, a csoport alapítóját, sőt olyan notabilitásokkal is találkozhattam, mint a Nobel-díjas Dorothy Hodgkin. Visszatekintve nyilvánvaló, hogy a csoportban már kezdetektől megvolt a kiválóság szelleme: Náray prof a Nobel-díjas Lawrence Bragg munkatársa volt Manchesterben, később Sasvári Kálmánnal már a negyvenes években klasszikusnak számító munkákat publikáltak.

A felvételin azt kérdezték, mihez látókörben mit jelent. Mondtam, hogy ugyan diákköröztem elég sokat, de helyesebb, ha bevallom, hogy semmihez — viszont bármit szívesen megtanulok.

  • Mi a széles látókör. Tárgyi tudás és széles látókör Látókörben mit jelent
  • Látás egy szem és kettő
  • 8 betűs éles látás
  • A látás plusz eshet
  • Lézeres kezelések a látáshoz
  • Mi a széles látókör.

Ez volt a nyerő válasz. Témavezetőm, Dévényi Tibor irányításával beástam magam a gyakorlati látókörben mit jelent, ami a későbbiekre nézve szerencsés választás volt.

Négy éven át dolgozott az Egyesült Államokban, a nyolcvanas évek elején, amikor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz Milyen táblázat a látásvizsgálathoz. Mi vitte ki és mi hozta haza?

Ez szerencsének vagy protekciónak nézhet ki talán, de harmincévesen tizenvalahány cikk és egy szabadalom állt mögöttem. Dévényi csoportjában ugyanis a szabadalmazást is meg kellett tanulnom. Sokat zúgolódtam emiatt, de később ez is hasznomra vált. Amerikai utam ugyanis nehezen indult. Ki­tűnő és hajtós orvoskémiai csoportba kerültem, ám az első kínált téma nem tetszett, szinte már a hazatérést latolgattam. Végül nagy lélegzetet véve el mertem mondani, hogy az irány nem jó, de értek a szabadalomkészítéshez, csináljunk gyorsan felszívódó inzulint.

A csoportvezető — meglepetésemre — elfogadta a javaslatot, és készült is egy szabadalom, amely ugyan termék nem lett, az elvről azonban még látókörben mit jelent piacvezető Novo Nordisk is megemlékezett sok évvel később. A mi látókörben mit jelent kiváló fiatalok dolgoztak. Laborasztalszomszédom például a későbbi Nobel-díjas, Bruce Beutler volt, de látókörben mit jelent, akkori fiatal munkatárs nevét is sokszor láttam viszont később intézetigazgatóként, vezető munkatársként.

Közben elindult a molekuláris biológia, a génsebészet, és én elhatároztam, hogy ezt mindenáron meg fogom tanulni. Így kerültem át a Cornell Egyetemre, ahol nemcsak az alaptechnikákat tanulhattam meg, de saját szakállamra elkezdtem a molekuláris biológia számítógépes módszereivel is foglalkozni.

Ezt ma átfogóan bioinformatikának szokták nevezni, máig ez fő kutatási területem. Kérdésére vissza­térve, Amerikába egyértelműen a kalandvágy, a kíváncsiság vezetett, hogy megtudjam, milyen lehet a világ legjobbjai mellett dolgozni. Haza is kalandvágyból jöttem — ez a kesernyés szóvicc akkoriban igen divatos volt.

De itthon várt édesanyám, a barátaim — én pedig sohasem éreztem úgy, hogy máshova tartoztam volna. Visszaérkezésem nem volt sima. Édesanyám érkezésünk előtt pár nappal szívrohamban elhunyt. Az intézetben, ahová visszatértem, laborunk már nem létezett, majdnem puszta falakat találtam, és pénz nem volt az induláshoz. Ekkor, szinte véletlenként, felkérést kaptam egy új intézet megszervezésére.

Látókör szó jelentése a WikiSzótácampari.hu szótárban

Igen fiatalon szabad kezet kapott. Hogyan zajlott ez a munka? A megszervezésre az Akadémiától kértek embert — a választás valószínűleg azért esett rám, mert éppen frissiben tértem haza az új technikákkal, és nemcsak rálátásom, hanem konkrét kutatási tapasztalataim is voltak a vonatkozó területeken.

Az építkezés lebonyolítására a mezőgazdasági tárca elismert válságmenedzserét, a nyugdíj előtt álló Pék Jánost kérték fel. Szakmailag természetesen távol állt az intézet programjától, de tudta, mit jelent egy mai értéken is sokmilliárdos beruházást levezényelni.

Én máig atyai jó barátomként emlékszem rá. A vele kialakított remek munkakapcsolatnak köszönhető, hogy a szakmai tartalomban szabad kezet kaptam a minisztériumtól, ami engem is meglepett, mert nagyon eltért a kor szokásaitól. Feladatom a tudományos program kidolgozása, a szakembergárda összeállítása és a műszerpark megtervezése lett.

A Zsigmond Attila barátom által vezetett program keretében például mintegy ötven fiatalt — későbbi munkatársat — küldtünk látókörben mit jelent évre tanulni az ország legjobb kutatócsoportjaihoz, számítógépes és nyelvi képzést is biztosítottunk a számukra, melyet végül külföldi tanulmányút követett, sőt bérlakásokat is építettünk számukra.

Nem volt akadálya annak sem, hogy a szenior kutatók közül is a legkiválóbbakat hívjuk meg. Így került az intézet kötelékébe Solti László, az Állatorvostudományi Egyetem későbbi rektora, Balázs Ervin, az MTA Mezőgazdasági Kutatóközpontjának főigazgatója, Szegedről Orosz László, aki tanítványaival, egy teljes genetikai látókörben mit jelent együtt csatlakozott az intézethez, s akinek tudományos igényessége, korszerű megközelítési módja mintegy megadta az alaphangot a későbbiekre.

látókörben mit jelent

Mindebben nagy szerepet játszott, hogy tanácsadó testületünkbe sikerült megnyernünk a hazai tudomány legjobb erőit: Barabás Zoltán, Dudits Dénes, Kondorosi Ádám, Király Zoltán, Pathy László, Venetianer Pál és társaik segítő hozzáállása sokat számított abban, hogy a főhatóság döntéseit mindig a legjobb szakmai irányba tudjuk terelni.

Nekik is köszönhető, hogy a kezdeti nehézségek után az intézet fel tudott emelkedni a mezőgazdasági kutatás legjobbjai közé.

Egyrészt a végletekig kimerített a beruházás három éve, és féltem, hogy az adminisztratív feladatok miatt végleg kiesem a kutatásból. Másrészt — ezt ma már kimondhatom — nagyon tartottam az akkori hatóságokkal való szoros együttműködéstől. Ne látókörben mit jelent el, a rendszerváltás előtt jártunk. Kapóra jött, hogy amerikai munkáim alapján meghívtak Olaszországba, egy éppen alakuló nemzetközi kutatóintézetbe.

Huszonöt éven át volt a trieszti Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ Ön által alapított Fehérjekutató és Bioinformatikai részlegének vezetője. Mit adott ez az intézet?

látókörben mit jelent

Voltak kutatócsoportjaink, de volt doktori iskolánk is, ahova az egész világról vehettünk fel ambiciózus diákokat. Ráadásul az intézménynek nemes küldetése volt: oktatta a biotechnológia elveit a fejlődő világ diákjainak, akik legtöbbször ott, Triesztben láthattak először modern laboratóriumot, modern kutatást.

Saját kutatócsoportom a fehérjekémia, a számítógépes molekulatervezés és a molekuláris biológia elveit alkalmazta, ez a kilencvenes évek elején nóvumnak számított. Mi ennek a célja? Ez a tanfolyam a trieszti intézetnek szinte a jelképévé vált, máig tízszeres a túljelentkezés. Jó érzés látni, ahogy a fejlődő országok diákjai egy tanfolyamon találkozhatnak a vezető európai, amerikai és japán intézmények kutatóival, akiket rendszeresen meghívtunk előadni.

Közöttük későbbi Nobel-díjas is volt. A diákok így látják, hogy a kiválóság igenis elérhető, látókörben mit jelent kiváló kutatók is látókörben mit jelent emberek. Ez a tanfolyamsorozat máig is tart, és ismereteim szerint a legrégebbi folyamatos bioinformatikai kurzus ma Európában, de talán a világon is. Részleges hazatérésének egyik helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ahol tól a bioinformatika tantárgycsoport megszervezése fűződik a nevéhez.

A Beveze­tés a látókörben mit jelent tárgy oktatása mellett a doktori iskolában is tevékeny részt vállal. Miért éppen ezt az egyetemet választotta? Tudtam, hogy munkássága nagyrészt az elektronika és a biológia határterületén mozog.

Ő pedig éppen a bioinformatika területén szeretett volna erősíteni, gondolkozásunkban sok volt a közös elem. Nekem megtetszett a kar családias hangulata, ahogy a diákokat nemcsak tanítani, hanem családiasan nevelni is igyekeztek. Az is vonzott, hogy ezren felüli külföldi diák után végre hazai diákokat is látókörben mit jelent.

Tudom, hogy látókörben mit jelent kiválóság mint jelenség foglalkoztatja, hogy élete során ez a szempont is mozgatta. Mit ért ezen? Én alapvetőnek tartom a széles alaptárgyi tudást, vagyis hogy ne csak a saját területünket, hanem a legfontosabb rokon területeket is oktassuk.

Egy biokémikus akkor lehet kiváló, ha szakmája mellett a fizika, kémia, matematika alapvető ismereteit is jól ismeri, és ehhez bizony kellenek a jó egyetemek, amelyek mindezt programozott formában, szigorúan számon kérve oktatják.

Ez az alapképzés feladata. Természetesen ismernünk kell, hol tart ma a tudományunk, és ismernünk kell a kiváló emberek gondolkodásmódját is.

Végül elengedhetetlen a jó kommunikáció, a jó fogalmazási és előadói készség, és persze a kifogástalan angoltudás. Végül a legfontosabb: kell a magunkba vetett hit, hogy igenis, képes vagyok erre. Ezeket úgy lehet megtanulni, ha a diák egy jó csoporthoz csatlakozik, ahol látja, mit csinálnak a többiek.

Vagyis ez már a fokozatszerzés feladata. Ön szerint mi a felfedezés kulcsa? Az intuíció, az éleslátás vagy az, hogy megfelelő időben a megfelelő helyen legyünk?

látókörben mit jelent

Tárgyi tudás nélkül ugyanis nincs miről gondolkozni.